Společnost AUDIT TEAM, s.r.o. byla založena v roce 2012. Kancelář společnosti se nachází v sídle společnosti v budově Regionálního Centra v Olomouci ve 3. patře. Společnost je členem Komory auditorů České republiky pod evidenčním číslem 536, a to rozhodnutím ze dne 30. 10. 2012. V současné době má firma pět kmenových zaměstnanců – statutárního auditora, senior asistenta a asistenty auditora.

Naši lidé

Ing. Marek Prachař - auditor
Jednatel a statutární auditor, absolvent ekonomické fakulty na VŠB v Ostravě (2005). V letech 2005-2012 působil v Praze ve společnosti VORLÍČKOVÁ & LEITNER Audit s.r.o., později Vorlíčková Partners Audit s.r.o. nejprve jako asistent auditora, později jako senior asistent. V roce 2012 úspěšně složil auditorské zkoušky, je aktivním členem Komory Auditorů ČR pod evidenčním číslem 2267. V průběhu roku 2013 úspěšně absolvoval přípravný kurz pro interní auditory zakončený osvědčením Odborná příprava pracovníků veřejné správy v oboru interní audit a finanční kontrola akreditovaným MV ČR: (č.j. AK/VEPO - 1/2007). V období od 2013 do 2017 působil jako interní auditor na státní příspěvkové organizaci Muzeum umění Olomouc. Ve stejném období byl současně členem ČIIA (Český institut interních auditorů). Pravidelně se účastní odborných školení z oblasti auditorské a účetní profese, a to nejen v rámci kontinuálního profesního vzdělávání.
 
Ing. Vojtěch Dostalík – senior asistent
Asistent, absolvent obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na  Slezské univerzitě v Opavě (2015). Odbornou praxi v auditu získal již při studiu na vysoké škole, ve společnosti působí od září 2015. Od ledna 2016 zapsán jako asistent auditora u Komory auditorů České republiky.
 
Ing. Martina Malínková - asistentka auditora
Asistentka, absolventka podnikatelské fakulty Vysokého učení technického v Brně (2018) v oboru účetnictví a daně se zaměřením na finanční řízení. Od ledna 2019 zapsána jako asistentka auditora u Komory auditorů České republiky.
 
Ing. Karla Vybíralová - asistentka auditora
Asistentka, absolventka fakulty provozně ekonomické Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (2002). V letech 2014-2018 působila jako účetní příspěvkové organizace Technické služby Náklo, dále jako zástupce účetní, správkyně rozpočtu a projektová manažerka obce Náklo. Je úspěšnou absolventkou jednoletého kurzu - Podvojné účetnictví pro ÚSC a příspěvkové organizace zakončeného komisionální zkouškou (2015). Od ledna 2020 zapsána jako asistentka auditora u Komory auditorů České republiky.
 
Ing. Tomáš Krč - asistent auditora

Asistent, absolvent fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (2018) v oboru Podniková ekonomika. Během studia a v letech 2018-2020 působil v oblasti obchodu a logistiky. Od ledna 2021 zapsán jako asistent auditora u Komory auditorů České republiky.

 

Externí spolupracovníci
Společnost konzultačně spolupracuje s externími auditory působícími v jiných auditorských společnostech, dále s daňovými poradci a odborníky na účetnictví obchodních korporací a subjektů působících ve veřejném sektoru z firmy Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s.

AUDIT TEAM, s.r.o.
2016 @ Všechna práva vyhrazena.

Jeremenkova 1211/40b, 779 00  Olomouc - Hodolany
mobil: 702 056 498 | email: prachar[zavinac]auditteam.cz