audit

poradenstvi

kontroly

Společnost AUDIT TEAM, s.r.o. je auditorská a poradenská firma. Svým klientům nabízí auditorské služby od října 2012. Během krátké doby si získala řadu klientů především z řad obchodních korporací, územních samosprávných celků (měst, obcí,…) či příspěvkových organizací.

V současné době se firma skládá ze statutárního auditora a čtyř asistentů auditora. Společnost rovněž úzce spolupracuje s odborníky na daňové a účetní poradenství z firmy Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s..

Společnost realizuje auditorské služby zejména na území Olomouckého kraje, má ale klienty i v jiných částech republiky. Při provádění auditů a prověrek hospodaření společnost postupuje v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy je společnost povinna ctít etické požadavky.

Nabídka služeb

povinné/nepovinné audity účetních závěrek/výročních zpráv obchodních korporací, dále audity konečných a zahajovacích rozvah při přeměnách obchodních korporací, konsolidovaných účetních závěrek/konsolidovaných výročních zpráv

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků (měst, obcí,…)

účast při veřejnosprávní kontrole/kontrole hospodaření zřízených příspěvkových organizací dle platného zákona o finanční kontrole

ověření čerpání prostředků hrazených z dotačních titulů

ověření nastavení a dodržování platných předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců ve státní správě

financial due dilligence - finanční prověrka předcházející akvizici

audity pro zvláštní účely (např. prověrka hospodaření konkrétní oblasti...)

odborné poradenství a konzultace v rámci auditorské profese

jiné auditní služby výše výslovně neuvedené...

K čemu slouží audit

Nezávislé ověření auditorem představuje pro klienta či objednatele kromě případného splnění legislativní povinnosti zejména významný přínos:

ve zvýšení důvěryhodnosti účetních výkazů vůči třetím stranám, jako jsou banky, dodavatelé, zaměstnanci či budoucí kupující při akvizicích...,

v ověření správnosti vedení účetnictví managementem, jejím statutárním orgánem či majiteli (společníky/zřizovateli) a tím snížení jejich vlastního rizika,

v dohledu nad hospodařením, vedením účetnictví,...

v odborném poradenství především v oblasti:

   – sestavení řádných/mimořádných účetních závěrek,  
   – sestavení zahajovacích rozvah včetně komentáře při přeměnách obchodních korporací,  
   – vedení účetnictví či správné aplikaci účetních novinek,  
   – čerpání a účetní zachycení dotačních titulů,  
   – nastavení vnitřního kontrolního systému, daní,...

AUDIT TEAM, s.r.o.
2016 @ Všechna práva vyhrazena.

Jeremenkova 1211/40b, 779 00  Olomouc - Hodolany
mobil: 702 056 498 | email: prachar[zavinac]auditteam.cz